Du är här > Det vi står för / Kvalité och Spårbarhet

Kvalité och Spårbarhet

Du kan känna dig trygg med produkter från Délifrance. I vårt kvalitetssystem ”från ax till limpa” ingår:

 • Erfarenhet och tillgång till de bästa råvaror
 • Sträng standard för urval av råvaror, speciellt vete
 • Ingredienser fria från GMO
 • Full spårbarhet i hela kedjan
 • Att våra underleverantör följer de krav som Délifrance har om spårbarhet
 • Modernt och kontinuerligt uppdaterat kvalitetssystem som är godkänt av erkända internationella standard som (varierar beroende på fabrik): BRC standard UK, IFS version 4 och ISO 2200.

Délifrance försäkrar sig om en jämn och hög kvalité genom att garantera:

Ingredienserna i produkter från Délifrance är absolut fria från genmanipulerade ingredienser och har inte genomgått någon som helst form av avjonisering. Alla ingredienser som används i Délifrance´s produkter som härrör från majs, soja, betor och raps framställs med konventionella lantbruksmetoder. Råvaror som har sitt ursprung i EU-länder prioriteras. Leverantörer av råvaror har förbundit att tillhandahålla en jämn och hög kvalité och att följa Délifrance´s specifikationskrav. Alla leverantörer är tvingade att ha ett egenkontrollsystem enligt HACCP-standard, samt följa de riktlinjer vi kräver på god framställnings och hygienteknik. Dessa måste dessutom garantera både stigande och fallande spårbarhet av råvaran.

Délifrance säkerställer en optimal kvalité alltifrån råvaran.

Genom ett övervakande provtagningssystem följs samtliga våra produkter genom alla produktionsstadier. En Délifrance produkt passerar mellan 50 och 90 olika kontrollpunkter på sin väg till försäljningsstället. Delifrance granskas regelbundet av ackrediteringsorgan och sina egna kunder. Varje produktionsanläggning övervakar kontinuerligt sina produkter med hänsyn till organoleptisk kvalité, recept, norm för bakning samt lagrings- och sista förbrukningsdag. Smakpaneler, både interna och externa, samlar in uppfattningar om nya recept eller recept som redan finns i produktion, men behöver förbättras. För att optimera den logistiska processen säkerställer Délifrance maximal kvalité på tillverkningsställen, försäljningsplatser samt sina kunders förvaringsmöjligheter. Denna process måste ske under kontrollerade temperaturförhållanden.

Vår kvalité och födoämnessäkerhet godkänns av följande ackrediteringsorgan:

 • ISO 22000 (Internationell standard för hantering av livsmedelssäkerhet)
 • BRC (British Retail Consortium) Urfärdande 5 Global Standard
 • IFS (International Food Standard) Version 4

Delifrance och NutriXo group arbetar särskilt med:

 • 1998 Första HAACP ackrediteringen CCvD i Frankrike
 • 2005 Första ISO 22000 certifieringen i Frankrike


2007 Délifrance blev som första livsmedelsföretag i Frankrike ISO 22000 certifierade på flera anläggningar av LRGA France.